Saturday, Mar. 9, 2019

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri

Written By:

|

07 Mayıs 2015

|

Posted In:

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri

Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlikmücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de Sultan ve de Halife ‘ye karşı birlikte, bir arada yürütülmüş olan ve Atatürk tarafından organize edilmiş bir mücadeledir. Mustafa Kemal öncülüğünde yürütülen Türk İnkılabı, kendi ulusal kültürümüzü ve milli idealimizi muhafaza ederek, memleketimizi, Batıya, Batı kültürüne, Batının ekonomik fikirlerine götüren köklü bir dönüşümün ifadesidir. Daha sonradan Türk milletinin, Milli Bozkır Kültürü de benimsenmiştir. Bir diğer taraftan yapılan yeniliklerle laik bir rejim kurularak, demokratik ve üniter devlet idare sistemine geçilmiştir.

Türk inkılabı zamanın çok dar olması sebebiyle bazı yazarlara göre hazırlık evresini geçirmeden uygulamayı yani ihtilal evresi yasamıştır. Kurumlaşma evresini de İhtilal evresi ile birlikte yürütmüştür. Bir taraftan ülkemiz toprakları işgal edilirken ve bunun tabii sonucu olarak işgalcilere karşı koyma, direniş hareketleri devam ederken diğer taraftan da kurumlaşma hareketleri yapılıyordu.

Erzurum ve resmen Sivas Kongresi’nde, Heyet- i Temsiliye’nin kurulması, 23 nisan 1920 ‘de TBMM’nin açılması, 20 Ocak 1921’de Anayasa’nın yürürlüğe girmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Türk inkılabının önce bir olay, sonra bir fikir olarak ortaya çıktığınıgörmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da çıktığı zaman bir devlet memurudur. 22 Haziran 1919 ‘da Amasya Genelgesi’ni yayınladığı zaman “Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” dediğinde, Padişaha ve İstanbul Hükümetine ters düşmüştür. Artık merkezi otoriteye karşı isyan eden bir paşadır. Bu ve sonraki gelişmeler göstermektedir ki Türk inkılabının her safhasından bizzat Mustafa Kemal Paşa sorumludur.

Share This Article

Related News

Halifeliğin Kaldırılması
Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?
Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.