Friday, Dec. 15, 2017

Archive for Tag Archives: ' sivas kongresi kararları'

Sivas kongresinin 94’üncü yılı

Sivas kongresinin 94’üncü yılı

Posted On: Eylül 04, 2013

Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk [...]