Saturday, Mar. 23, 2019

Archive for Tag Archives: ' Laikliğe Karşı Tepkiler'

Cumhuriyet’in İlanına Karşı Tepkiler – Laikliğe Karşı Tepkiler

Cumhuriyet’in İlanına Karşı Tepkiler – Laikliğe Karşı Tepkiler

Posted On: Mayıs 09, 2015

Kurtuluş savaşı koşullarında hazırlanan 1921 Anayasası’nın getirdiği hükümet sistemi ne göre TBMM kendi arasında tek tek bakanlar seçiyor [...]