Tuesday, Oct. 23, 2018

Archive for Tag Archives: ' Hâkimiyet-i Milliye'

Hâkimiyet-i Milliye Muhabirine Verdiği Mülâkat

Hâkimiyet-i Milliye Muhabirine Verdiği Mülâkat

Posted On: Nisan 08, 2013

”Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” – Paşa hazretleri, yarın nisanın yirmi üçü… Büyük Millet Meclisi’ni geçen sene bugün [...]