Friday, Mar. 22, 2019

Archive for Tag Archives: ' Gladis Baker'

Amerikalı Kadın Gazeteci Gladis Baker'e Verdiği Mülâkat

Amerikalı Kadın Gazeteci Gladis Baker'e Verdiği Mülâkat

Posted On: Aralık 10, 2011

Ankara, 20 (A.A.) – 1935 – Harp çıktığı takdirde Amerika, bitaraflık siyasetini muhafaza edebilir mi! ”- İmkânı yok, [...]