Sunday, Oct. 21, 2018

Archive for Tag Archives: ' Büyük önder Atatürk’ün yapmış olduğu devrimlerin amacı ile ilgili bilgi'

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Posted On: Mart 21, 2015

Atatürk Devrimlerinin Amaçları Özet Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış, bu savaşın sonunda Atatürk’ün önderliğinde yeni bir milli devlet [...]