Tuesday, Feb. 5, 2019

Archive for Tag Archives: ' atatürkün özlük dosyası'

Atatürk’ün Ordu’daki Özlük Dosyası

Atatürk’ün Ordu’daki Özlük Dosyası

Posted On: Nisan 01, 2012

Atatürk’ün Özlük Dosyası Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925) Reis-i Cumhur Müşir [...]