Saturday, Apr. 21, 2018

Archive for Tag Archives: ' Atatürkün kitle iletişim araçlarına verdiği önem ile ilgili yazı'

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Posted On: Mayıs 03, 2015

Kısaca kitle iletişim araçlarının önemi: İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri de hiç kuşku yok ki kitle iletişim araçlarıdır. [...]