Saturday, Oct. 20, 2018

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem'

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Posted On: Mayıs 03, 2015

Kısaca kitle iletişim araçlarının önemi: İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri de hiç kuşku yok ki kitle iletişim araçlarıdır. [...]