Monday, Apr. 23, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk’ün kişisel özellikleri'

Atatürk’ün Bilgeliği ve Edebi Yönü

Atatürk’ün Bilgeliği ve Edebi Yönü

Posted On: Mart 26, 2015

Tarihteki pek çok büyük devlet adamlarına ve liderlere baktığımızda onların başarılarında önemli rol oynamış bir bilge-edebiyatçı yanlarının bulunduğunu [...]