Friday, May. 11, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk’ün ilkelerine karşı tepkiler'

Cumhuriyet’in İlanına Karşı Tepkiler – Laikliğe Karşı Tepkiler

Cumhuriyet’in İlanına Karşı Tepkiler – Laikliğe Karşı Tepkiler

Posted On: Mayıs 09, 2015

Kurtuluş savaşı koşullarında hazırlanan 1921 Anayasası’nın getirdiği hükümet sistemi ne göre TBMM kendi arasında tek tek bakanlar seçiyor [...]