Thursday, Feb. 7, 2019

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri İngilizce'

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri İngilizce

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri İngilizce

Posted On: Kasım 01, 2017

“Turkey’s true master is the peasant.” “Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.”   “Happy is the one who [...]