Tuesday, Mar. 19, 2019

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün din ve laiklik Özdeyişleri'

Atatürk’ün Din ve Lâiklik Konulu Sözleri/Özdeyişleri

Posted On: Ocak 22, 2012

İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddaî vasıtalarla kendisiyle meşgul olunmayı [...]