Monday, Dec. 18, 2017

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün din ve laiklik ile ilgili özdeyiş ve vecizeleri'

Atatürk’ün Din ve Lâiklik Konulu Sözleri/Özdeyişleri

Posted On: Ocak 22, 2012

İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddaî vasıtalarla kendisiyle meşgul olunmayı [...]