Tuesday, May. 22, 2018

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün cumhuriyet özdeyişleri'

Atatürk’ün Cumhuriyet Sözleri

Posted On: Ocak 22, 2012

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin [...]