Friday, Dec. 15, 2017

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili fikirleri'

Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri

Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri

Posted On: Mart 25, 2015

Tarih sıralamasına göre Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri: Memleketimiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin zaman kaybetmeksizin yayılması ve [...]