Tuesday, May. 15, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürkün annesine yazdığı mektup'

Mustafa Kemal'in Zübeyde Ana'ya yazdığı mektup

Posted On: Aralık 07, 2011

Ağustos 1335 (1919) Muhterem Valdeciğim, İstanbul’dan mufarakatımdan beri sizlere birkaç telgraftan başka bir şey yazmadım. Bu sebeple büyük [...]