Monday, Mar. 11, 2019

Archive for Tag Archives: ' Atatürk’ün 23 Nisan İle İlgili Söylediği Sözler'

Atatürk’ün 23 Nisan İle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk’ün 23 Nisan İle İlgili Söylediği Sözler

Posted On: Kasım 03, 2017

Atatürk diyor ki: *“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir [...]