Wednesday, Apr. 25, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk’le konuşmalar'

Atatürk’le konuşmalar

Atatürk’le konuşmalar

Posted On: Mart 07, 2012

Atatürk’ün yerli ve yabancı gazetecilerle mülâkatlarını toplayıp neşreden Mustafa Baydar arkadaşımı tebrik ederim. Atatürk’ten hiçbir şey kaybolmamalıdır. Atatürk yalnız [...]