Saturday, Dec. 16, 2017

Archive for Tag Archives: ' atatürkçülük konuları'

Emre Kongar – İlericilik Gericilik Atatürkçülük

Emre Kongar – İlericilik Gericilik Atatürkçülük

Posted On: Aralık 10, 2011

Türkiye’de son günlerdeki kavram karmaşası bilerek yaratılıyor. Demokratik ve laik rejimi değiştirmek isteyenler önce iktidara geliyor. Sonra bunlar [...]

Atatürkçülük Nedir?

Posted On: Aralık 07, 2011

ATATÜRKÇÜLÜK    Atatürk’ün dünya görüşünün temelinde “muasır medeniyet” dediği Batı Medeniyeti ana fikri yatmaktadır. Atatürk de aslında Doğulu ve [...]