Sunday, Oct. 21, 2018

Archive for Tag Archives: ' Atatürk ve Türk Gençliği'

Atatürk ve Türk Gençliği

Atatürk ve Türk Gençliği

Posted On: Mayıs 18, 2015

Atatürk ve Türk Gençliği. “Zaten her şey unutulur. Fakat biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiç [...]