Tuesday, Feb. 19, 2019

Archive for Tag Archives: ' atatürk ve istiklal'

Atatürk’ün Bağımsızlık (İstiklal) Konulu Özdeyişleri

Atatürk’ün Bağımsızlık (İstiklal) Konulu Özdeyişleri

Posted On: Mart 31, 2015

Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu [...]