Saturday, Apr. 21, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk sofrası'

Atatürk’ün Fikir Sofrası

Atatürk’ün Fikir Sofrası

Posted On: Şubat 06, 2012

Atatürk Sofrasında , İnsanlar sadece karnını doyurmaz dimağlarını doyururlardı. [...]