Sunday, Oct. 21, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk kanunu'

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Posted On: Aralık 09, 2011

25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilen ve 31 Temmuz 1951 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanundur. Bu [...]