Sunday, Feb. 3, 2019

Archive for Tag Archives: ' Atatürk devrimlerinin yapılış amacı hakkında kısa yazı.'

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Posted On: Mart 21, 2015

Atatürk Devrimlerinin Amaçları Özet Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış, bu savaşın sonunda Atatürk’ün önderliğinde yeni bir milli devlet [...]