Tuesday, Jul. 17, 2018

Archive for Tag Archives: ' atatürk devrimleri nelerdir'

3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

Posted On: Mart 03, 2012

Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, son olarak Osmanlı Hanedanı elinde bulunan halifelik sıfatının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılması olayıdır. Devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasî bir [...]

Atatürkün hayatı ve Aydınlanma Dönemi-1

Atatürkün hayatı ve Aydınlanma Dönemi-1

Posted On: Şubat 17, 2012

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkün hayatına baktığımız vakit çok yönlü bir lider olduğunu görürüz. O,hem bir asker [...]

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Posted On: Ocak 04, 2012

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 1. [...]