Friday, Jul. 12, 2019

Savarona Yatı’nda, İstanbul. (14.06.1938)

Written By:

|

24 Mart 2015

|

Posted In:

Savarona Yatı’nda, İstanbul. (14.06.1938)

Atatürk’ün 14 Haziran 1938 yılında yurt dışında bulunan Manevi kızı Afet İnan’a Savarona Yatı’ından yazdığı mektup: 

atatuk-belge

ata_belge_04

Afet;

H. R. Soyak ile benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her gün hatırımdadır. Şifahen Celal’e telefonla bildirmek üzre söylemekteyim. Ancak henüz kendim bir şey tespit edemedim.

Vaziyetim şudur; hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek, hususile burundan yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi; yapılan istirahatları hiçe indirmiştir. İstanbul’a gelince, hükümet reyimi almağa dahi lüzum görmeksizin, Fissenje’yi getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldı. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk müterakim su ve gaz dolayısiyle şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz on beşe kadar yeni tretman ve yeni rejim tahtında repo apsolüyü zaruri buldular.

Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fissenje tekrar gelecektir. Ahvali umumiyem eyidir. Tamamen iadeyi afiyet ümit ve vaadi kuvvetlidir. Senin için asla mucibi merak ve endişe olmamalıdır. Serin kanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle avdetini bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim.

İkarmet için Savarona’yı tercih ettiler. Yat şimdilik saray karşısında demirlidir.

Malumun olan devlet işleri için Başbakan ve diğer bakanlar sık, sık gelip yatta misafir olmaktadırlar.

Nutkunu Şükrü Kaya Türkçe’ye çevirmektedir. Matbuata verilecektir.

                                                      K. Atatürk

www.isteataturk.com

 

 

Share This Article

Related News

ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI MEKTUPLAR
Savarona Yatı’nda, İstanbul.(14.06.1938)
Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu Çöpte Bulundu

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.