Monday, Apr. 16, 2018

Orman Haftası ile ilgili yazı şiirler güzel sözler afişler

Written By:

|

18 Mart 2012

|

Posted In:


Orman haftası ile ilgili yazı

orman haftası ile ilgili şiirler

orman haftası ile ilgili güzel sözler

orman haftası ile ilgili karikatürler

orman haftası afişleri

 

Orman haftası ile ilgili yazı – 1

Orman; hayvanların barındı­ğı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantar­lar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman ağaçlarıdır. Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir, ya da insanların ormana diktiği fidan­lardan oluşur. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir.

Eskiden yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. insanların bilgisizlikleri nedeniyle yok edilen ormanların yerini bozkır­lar, çoraklaşan topraklar, çöller aldı.

İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve gereçlere gereksinme duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu) önler, selleri durdurur. Ormanlar yöre­nin iklimim etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Çok sıcakları, şiddetli soğuk­ları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.

Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte yandan kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, oturduğumuz sandalye, elimizdeki kalem, defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç ürünleridir. Ayrıca ağaçlar endüstrinin birçok kollarında, boya sanayiinde, ilaç yapımında kullanılır.

Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Ormanlara en büyük zarar insanlardan gelir, insanlar orman işletmelerinden izin almadan, çıra yapmak, reçine çıkarmak için ağaçları yara­larlar. Tarla açmak, yerleşim yeri kurmak, hayvanlara otlak yeri açmak için ormanları yok ederler.

Ateşin söndürülmeden bırakılması sigaranın söndürülmeden atılması, koskoca bir orman alanının yanıp kül olmasına neden olur. Yanan ormanın yerine yenisinin yetiştirilmesine bir insanın ömrü yetmez.

Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler, ağacın yeni süren dal ve yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler. Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza göre suçtur. Orman suçları bağışlanmaz suçlar­dandır.

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri cumhuriyet yönetiminin ilanından sonra ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu. Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul vardır. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı Orman Haftası olarak duyurur. Haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Uygun alanlar ağaçlandırılır. Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 27 Mart. Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

Bizler de çevremizdeki ağaçların dallarım kırmayanın, fidanları sarsmayalım. Ağaçları zararlı hayvanlardan koruyalım. Yeni fidanlar dikelim. Bu etkinliklerimizi yaşam boyu sürdürelim.

Orman haftası ile ilgili yazı – 2 

Sık ağaç topluluklarından oluşan yerlere orman adı verilir. Başlıca orman ağaçları çam, meşe, kayın, gürgen, dişbudak, sedir, köknar ve ladindir. Bir ormanda bu ağaç çeşitlerinin bir kısmı olabilirken, bazı ormanlar da sadece tek çeşit ağaçtan da meydana gelebilir. Örneğin çam ormanı, meşe ormanı gibi. Ormanlarda sadece ağaçlar yoktur. Farklı bitkiler ve hayvanlar da ormanlarda bulunur. Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır.

Ormanlar, toprak kaymasını (erozyon) ve seli önlerler, havayı temizlerler, iklim dengesini sağlarlar. Günlük hayatta kullandığımız bir çok araç gereç de yine orman ürünlerinden elde edilir. Kağıt, defter, kitap, kalem, ahşap masa ve sandalyeler, dolaplar, diğer ahşap ürünler, odun, odun kömürü, sanayi gereksinimleri, ilaç yapımı, kibrit gibi bir çok ihtiyacımız orman ürünlerinden, yani ağaçlardan elde edilir. Bu denli önemli olan ormanlarımızı korumamız hayati bir önem taşımaktadır. Ormanlarımızı korumalıyız. Mümkün olduğunca ağaç dikmeliyiz, gereksiz yere kağıt kullanmamalıyız. Ormanların en büyük düşmanı olan yangına sebep olmamak için ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalıyız. Çünkü küçük bir dikkatsizlik sonucu ateş ormana sıçrayabilir ve çok büyük bir alanı yok edebilir. Yok olan bir ormanın yerine yenisini yetiştirmek, bir insan ömrüne sığmayacak kadar uzundur.

Tarih boyunca insanların bilinçsiz tüketimi ve duyarsızlığı sonucu, dünyadaki ormanlar gün geçtikçe azalmıştır. Yok edilen orman alanlarının yerlerini çöller, çorak, bozkır araziler almıştır. Bu hem insan sağlığına, hem de ülke ekonomilerine büyük zararlar vermiştir. Bu denli önemli olan ve çok uzun yıllar sonucu oluşan bu kaynakları, ormanları korumak ve yeni orman alanları oluşturmak, hepimizin vatandaşlık görevidir. Ormanlara zarar vermek kanunen de suçtur. Kanunlarımıza göre ormanlara zarar verenlere ağır hapis cezaları verilir. Orman suçları affedilmez suçlardır.

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren üzerinde durulan bir konudur. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayıOrman Haftası” olarak duyurur. Haftanın bir günü “Ağaç Bayramı” olarak kutlanır. Ağaçlandırma yapılır, yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır, ağaç bağış kampanyaları düzenlenir. Bizler de bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalı, elimizden geldiği kadar ağaç dikmeliyiz. Ağaçları zararlardan korumalı, ağaç ürünlerini israf etmemeliyiz.

 Orman Haftası ile ilgili güzel sözler

-Ağaçlı köyü sel basmaz
-Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur

-Ağaç kökünden yıkılır (Türk atasözü)

-Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer (Türk atasözü)

-Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır

-Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız (Türk atasözü)

-Ağaç diken, kendinden başkasın) da sevdiğin! gösterir (Amerikan atasözü)

-Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar Size sabrı öğretir Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir (Marcel Prevast)

-Bağa geliniz, yeşil giymiş tabiatı seyrediniz İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur (Mevlana)

-Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler (Çin atasözü)

-Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar (HzMuhammet)

-Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür (Franklin Roosevelt)

-Çiçekler ağacın gözü, kuşlar dilidir (Cenap Şehabettin)

-Elinle yaktığını, gözyaşınla söndürme!

-Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur

-Orman, tarımın sigortasıdır

-Ormanlar milli servettir

-Ormansız bir yurt, vatan değildir (Atatürk)

-Ormana nasıl haykırırsan öyle karşılık verir (Fin atasözü)

-Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim (Fatih Sultan Mehmet)

-Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür

-Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme

-Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır

-Yaş kesen baş keser (Türk atasözü)

 

Orman Haftası İle ilgili Şiirler

ORMAN

Kestane, gürgen, palamut 
Altı yaprak, üstü bulut. 
Gel burda sen, derdi unut. 
Orman ne iyi, ne iyi, 
Aman ne iyi, ne iyi !

Dallar kol kola görünür,
Yaprak yaprağa sürünür,
Kışın karlara bürünür
Orman ne güzel, ne güzel,
Aman ne güzel, ne güzel !

Ormanda kuşlar, böcekler,
Yavru ceylanlar emekler,
Açar yedi renk çiçekler,
Orman ne büyük, ne büyük,
Aman ne büyük, ne büyük !

Çamın, yaprağı dökülmez, 
Gürgenin kolu bükülmez, 
Ağaç dibinden sökülmez. 
Orman ne canlı, ne canlı, 
Aman ne canlı, ne canlı !

İzin vermeyiz kırmana, 
Dayanamayız vurmana, 
Baltayı sokma ormana, 
Orman ne mutlu, ne mutlu, 
Aman ne mutlu, ne mutlu ! 

Git, git sona varamazsın, 
Kuşak olsan saramazsın, 
Dalını koparamazsın, 
Orman ne sonsuz, ne sonsuz, 
Aman ne sonsuz, ne sonsuz !

İlhami Bekir TEZ

Ağaca Övgü 
Evlerimin eşiği,çocuğumun beşiği
Sıra dağların görülen güzelliği,
Toprakların yüreği,
Bayrakların direği
Ağaçlardır,ağaçlar.

Toprağı kaydırmayan,durduran seli,
Yağmuru çeken,toprağa döken,
Güneşi kesen,tozu dindiren
Ağaçlardır,ağaçlar.

Yeşiller içinde ağaç yeşili,
Ağaçtır toprağın türküsü,dili,
Bana şu dağları sevdiren
Ağaçlardır,ağaçlar.

Zeki TEOMAN

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese 
Bir karşılık beklemeden. 

Güzel yurdumun süsüsün 
Bulutlara dal uzatan 
Kuru, yeşil örtüsüsün 
Gölge veren, dal uzatan, 

Ne kadar çok çeşidin var
Elma, armut, meşe, kavak
Tatsız geçer sensiz bahar
Sensiz toprak olur kurak.

M. Necati ÖNGAY

AĞAÇ ve UYGARLIK

 Yeter uyuduğun asırlar boyu,

Aç artık şu gözlerini haydi aç!

Yağıyorken bunca yağmur, bunca kar,

Ah! Şu yamaçlar hâlâ, niçin kıraç?

Kuşlar şarkı söyler hüzünden ırak,

Yeşile durduğu gün şu karşı yamaç.

Ölçü diyorsan; gökdeleni bırak,

Uygarlık timsali dikilen ağaç!

Mehmet EROL

Orman haftası ile ilgili karikatürler / afişler

 

Orman haftası ile ilgili aramalar:

orman haftası resimleri

orman haftası yazı

orman haftası kutlama programı

orman haftası ile ilgili şiir

orman haftası güzel sözler

orman haftası ile ilgili yazı

orman haftası ile ilgili güzel sözler

belirli gün ve haftalar orman haftası

Share This Article

Related News

10 kasım ile ilgili şiirler
18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri
23 Nisan Kutlu olsun… Bırakın çocuklar konuşsun

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(3) Readers Comments

 1. Nilhan
  21 Mart 2012 at 18:32

  Bence hiç güzel olmamış

  • admin
   22 Mart 2012 at 22:32

   Merhaba Nilhan, Sitemizi beğenmemişsiniz. Eleştirilerinizi bilmek isteriz. Önerileriniz var mı ? İlginiz için teşekkürler.

 2. Ayla
  21 Mart 2012 at 18:34

  çok güzel bi siteeeee

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir