Monday, Apr. 16, 2018

Mustafa Kemal Üniversitesi

Written By:

|

20 Ocak 2012

|

Posted In:


Mustafa Kemal Üniversitesi, asırlardır üst üste nice tarih ve kültür katmanlarının bir araya geldiği, hayatla barışık insanlarının hoşgörü merkezli bir yaşam biçimini tercih ettiği, sosyal, müteşebbis kimliği ve kültürüyle insanları cezbeden şehir, Hatay’dan yükselen bir güneştir.

10.11.1992’de kurulan Üniversitemiz, günümüzde başta bölgesi olmak üzere Türkiye’nin de kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ilim ve irfan kurumudur.

Genç, dinamik, kararlı, çalışkan ve hoşgörülü kadrolarıyla Hatay’ın ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutan ve Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını gururla taşıyan genç bir üniversitedir.

Dünya’da ve Türkiye’de 19. ve 20. yüzyıllarda fen ve matematiğe verilen önemin neticesi olarak hızla gelişen teknolojiler insanlığın başını döndürmüştür. Bu süreçte üniversitelerin payı oldukça büyüktür. Günümüzde Fen ve Mühendislik bilimlerine olduğu kadar Sosyal Bilimlere de ilgi hızla artmaktadır. Bu yüzden sosyal bilimci, düşünür ve filozof yetiştirmeye de son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık, Fen, Mühendislik, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde nitelikli insan yetiştirme hedef ve gayretinde olan Üniversitemiz, ilkeli bir şekilde hızla ve emin adımlarla hedefine doğru ilerlemektedir. Tüm alanlarda ihtiyacın karşılanması adına, nitelikli gençler yetiştirmek ve dünyaya kazandırmak; ülkemizin yarınlarını, kurumlarımızın yönetimini onlara teslim etmek bizim için önemli bir sorumluluktur.

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır. Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları ve öğrencileriyle, çağın gerektirdiği teknolojileri eğitim ve öğretimde kullanan çağdaş bir üniversite olma yolundadır.

Kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulu ile üç birimden oluşan Üniversitemiz; bugün, kuruluşunun 18. yılında 52 birimli bir eğitim-öğretim ve bilim kurumuna dönüşmüştür. Bünyesinde 12 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 17 Meslek Yüksekokulu ve 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi yer almaktadır.

Hızlı bir şekilde büyüyen 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle üniversitemizde 934 akademik, 620 idari personel olmak üzere toplam 1554 personel ve 25100 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversitemiz Antakya şehir merkezine 10 km. mesafede İskenderun-Antakya yolu üzerinde Serinyol beldesi,  Alahan köyü mevkiinde bulunan Tayfur Sökmen Yerleşkesi haricinde İskenderun merkez ve Dörtyol ilçesi Kuzuculu mevkiinde iki büyük yerleşkesi daha bulunmaktadır. Ayrıca ilçelerimizde Meslek Yüksekokullarına ait küçük çaplı yerleşke ve birimler yer almaktadır.

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tamamlanmış olup bölgemize, 550 hasta yatak kapasitesiyle modern bir hastane olarak hizmet vermektedir.

Hayırsever Yazıcı ailesi tarafından İskenderun’da yaptırılarak Üniversitemize bağışlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı da yeniden yapılandırılarak çağın gereklerine uygun, donanımlı, tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışan seçkin öğretim üyeleri ve sanatçılar yönetiminde eğitim-öğretimlerini sürdürmektedir.

Mühendislik Fakültesi, Su ürünleri Fakültesi ile Antakya Tayfur Sökmen Yerleşkesinde yer alan İktisadi İdari Bilimler, Fen Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Veteriner, Ziraat Fakülteleri ile Antakya merkezde bulunan Mimarlık Fakültelerinde eğitim ve öğretim devam etmektedir.  Yeni Kurulan Diş Hekimliği ve İletişim Fakültelerinde ise yeni dönemden itibaren eğitim ve öğretime başlanılacaktır.

Üniversitemizin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri de Yüksek Lisans eğitimlerinin verildiği birimlerimizdir.

Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hatay Sağlık Yüksekokulu,  İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca Hatay’ın ilçelerinde Meslek Yüksekokullarımız bulunmaktadır.

Üniversitemizde çeşitli bilimsel konularda konferans, panel, sempozyum, kongre vs. düzenlenmektedir. Başta öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin katılımlarıyla olmak üzere il genelindeki vatandaşların da faydalanabildikleri çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler (sergi, konser, söyleşi, gösteri vs.) yapılmaktadır. Üniversite akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize yönelik hizmet sunan spor tesislerimiz (yüzme havuzu, kapalı spor salonları ve jimnastik salonları, tenis kortları ve halı sahalar vs.) ve sosyal tesislerimiz gün geçtikçe artmakta ve çeşitlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin barınma imkânlarının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumunca 1000 kişi kapasiteli çağdaş bir mimari ve donatıyla oluşturulmuş yeni yurtlarımız 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren hizmete girecektir.

Mustafa Kemal Üniversitesi akademik birimlerince ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel yayın, araştırma, makale ve derleme yayınlanmaktadır. Üniversitemizde yürütülen her türlü AB, NATO, DPT, TÜBİTAK, BAP vb. destekli projeler ile başta Bölgemizin tarım, sanayi, sağlık ve eğitim sektörü ile diğer birçok sosyal ve kültürel alanında da ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Bölgesini, yapmış olduğu yatırımlar ve en önemlisi insan kaynaklarına ayırdığı değerli imkânlarıyla kalkındırmayı amaç edinen çağdaş bir Üniversitenin mensubu olmak bizlere gurur vermektedir.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Yüce önder Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmadan; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüvenli, girişimci, ileri görüşlü, tarihini ve kültürünü özümsemiş, evrensel değerlerini benimsemiş, hoşgörü sahibi bireyleri yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER / Rektör

Mustafa Kemal Üniversitesi, 1992 yılında Hatay’da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle üniversitede 934 akademik, 620 idari personel olmak üzere toplam 1554 personel ve 25100 öğrenci bulunmaktadır. 10.11.1992 tarihinde faaliyete geçmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi, kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, 18 yılda 52 birimli eğitim-öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir.

Bu kurumlar içerisinde

 • 12 Fakülte
 • 3 Enstitü
 • 5 Yüksekokul
 • 17 Meslek Yüksekokulu
 • 1 Konservatuar
 • 11 Arastirma ve Uygulama Merkezi

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır.

Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları, öğrencileriyle ve öğretimin gerektirdiği teknolojiyle çağdaş bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yüce önder Atatürk’ün adını taşıyan üniversitemizde Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmadan üniversite gençliğinin; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüvenli, girişimci, ileri görüşlü, tarihini ve kültürünü özümsemiş evrensel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Fakülteler

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • İskenderun Mühendislik Fakültesi
 • İskenderun Su Ürünleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Okullar

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
 • Hatay Sağlık Yüksekokulu
 • İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • İskenderun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • İskenderun Devlet Konservatuarı
 • Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu

Share This Article

Related News

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu Şehir Neresidir?
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk Amerika’daki Bir Üniversitede Ders Oldu

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(1) Reader Comment

 1. fadime
  20 Ocak 2012 at 22:44

  Umarım bu üniversitenin de adı değişecekler arasına alınmamıştır.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir