Monday, Apr. 16, 2018

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları

Written By:

|

29 Mayıs 2014

|

Posted In:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları

Mustafa Kemal Atatük’ün Liderlik Sırları, Adnan Nur BAYKAL

1- Açık Olma

2- Adam Yetiştirme

3- Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma

4- Bilgi Toplama Yeteneği

5- Bilgilendirme Alışkanlığı

6- Kendini Bilme

7- Cesur Olma

8- Çevre Bilincine Sahip Olma

9- Dayanıklı Olma

10- Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı

11- Soyut Düşünebilme Yeteneği

12- Emrivakiye İzin Vermeme

13- Esnek Olabilme14. Espri Sahibi olma

15- Fedakar Olma

16- Gerçekçi Olma

17- Göreve Talip Olma

18- Güvenilir Olma

19- Kendine Güvenme

20- Hazırlıklı Olma

21- Hedefe Yönelik Kararlı Olma

22- Hesap Adamı Olma

23- İkna Etme Yeteneği

24- İnisiyatif Kullanma

25- İnsan Sarrafı Olma

26- İnsana Değer Verme

27- Yaptığı İşe İnanma

28- Kamuoyu Oluşturma Yeteneği

29- Çabuk Karar Verme Yeteneği

30- Konuşma ve Yazım

31- Konuşma ve Yazım Yeteneği

32 . Liyakat Aşığı Olma

33- Mükemmeliyetçi Olma

34- Müsamahalı Olma

35- Müteşebbis Olma

36- Mütevazı Olma

37- Öğrenme Azmine Sahip Olma

38- Öncü Olma

39- Örgütleme Yeteneği

40- Prensip Sahibi Olma

41- Problem Çözücü Olma

42- Programlı Olma

43- Sıradışı Olma

44- Sorumluluk Alma Alışkanlığı

45- Strateji Bilincine Sahip Olma

46- Olacakları Tahmin Edebilme

47- Vizyon Sahibi Olma

48- Yönetme Yeteneği

49- Zaman Mevhumuna Sahip Olma

50- Zamanlama Yeteneği

Mustafa Kemal Atatük’ün Liderlik Sırları, Adnan Nur BAYKAL

Share This Article

Related News

Atatürkün öğrenim hayatı kısaca
Mustafa Kemal ATATÜRK´ün Vasiyetnamesi
Atatürk’ün okudugu kitaplar

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir