Saturday, Mar. 9, 2019

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve kişisel özellikleri

Written By:

|

17 Şubat 2012

|

Posted In:

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve kişisel özellikleri

Atatürk, düşlerini yalnız başına gerçekleştirmiştir. Tüm hayatı boyunca hep “ötekilerden” ayrılmış ve hep “ötekilerin” aklına gelmeyeni ya da “ötekilerin” cesaret edemediğini yapmıştır. Kararlılığı, başarı inadı ve kıvrak zekâsı onun liderlik özelliklerini keskinleştirmiştir.

“Avrupalıların, “ Türkler cehenneme Layıktır.” atasözünü, “Türkiye Türklerindir.” Deyimine dönüştüren insan Mustafa Kemal Atatürk’tür ve bu deyim onun politikasının temel ilkesi olmuştur.
Time Dergisi, 24 Mart 1923

Daha çocukken, “Ben eğilmem, ayakta dururken üstümden atlayın” diyerek, birdirbir oynamayı reddetmiş, mahalle mektebinde Arapça güzel yazı dersinde dayak yeme pahasına, “Artık bağdaş kurup oturmayacağım” diyerek kalkıp ayakta durmuş, annesinden gizlice askeri okul sınavlarına girmiş, Harp okulu yıllarında birkaç arkadaşıyla gizlice bir gazete çıkarmaya başlamış, Harp Akademisi’nde Cuma akşamları okul arkadaşlarına değişik konularda konferans niteliğinde konuşmalar yapmış, askerlik mesleğinin daha ilk yıllarında Şam sürgünüyken “Vatan ve Hürriyet” adlı gizli bir cemiyet kurarak istibdat rejimine karşı mücadeleye başlamış, sonra gizlice Selanik’e gelerek İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılmış, Selanik yıllarında, henüz gencecik bir delikanlıyken arkadaşlarına gelecekte bir gün devletin başına geçerek, yanlışlıkları düzelteceğini ifade etmiş, Balkan dağlarında Rum çeteleriyle vuruşmuş, 1911’de gönüllü olarak gittiği Trablusgarp çöllerinde İtalyanlara karşı çarpışmış, I. Dünya savaşı yıllarında Alman generallerin emirlerini dinlemeyerek,kendi kararlarını uygulayıp Çanakkale savaşlarının kazanılmasını sağlamış, Mondros’tan sonra İstanbul’u işal eden itilaf donanmasını Boğaz’da görünce: “Geldikleri gibi giderler” diyerek, kimsenin cesaret edemediğini yapmak için Anadolu’ya geçerek işgalci emperyalistlere karşı bir kurtuluş savaşı gerçekleştirmiş ve son olarak geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı bir İslâm toplumunu uygarlıklar düzeyine çıkaracak bir devrim yaparak, adını tarihe yazdırmıştır.

Onun tüm bu şaşırtan başarılarının temelinde “düşünsel” ve “kişisel” özelliklerinin izleri vardır. Tarihten aldığı derslerle,geleceği önceden tahmin etme konusundaki üstün yetenekleri, “yaşadığı çağın koşullarını çok iyi değerlendirme” ve “zamanlama” yeteneğiyle birleşince,başarı kendiliğinden gelmiştir.

Sinan MEYDAN – Nutuk’un Deşifresi

Share This Article

Related News

Atatürkün öğrenim hayatı kısaca
Mustafa Kemal ATATÜRK´ün Vasiyetnamesi
Atatürk’ün okudugu kitaplar

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(1) Reader Comment

  1. fadime
    17 Şubat 2012 at 23:45

    Atatürk yoktu....Düşman çoktu.....Atatürk geldi...... Düşmanı yendi..... Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman Var olmak ile Yok olmak arasındaki tercihi görüyorum. Atatürk var etmek için seçilip gönderilmiş Hak'kın nadide bir Gülüdür. Onu incitmek gafletinde bulunanlar her iki cihanda da bunun hesabını verecekelrdir.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.