Sunday, Apr. 21, 2019

Mustafa Kemal Atatürk:”Şerefimle Ölmeye Hazırım”

Written By:

|

03 Şubat 2016

|

Posted In:

Mustafa Kemal Atatürk:”Şerefimle Ölmeye Hazırım”

Atatürk’den bir anı…

 Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye ile 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geliyor. Heyeti Temsiliye’nin muhasebecisi Mazhar Müfit Bey kasada 48 kuruş kalmış, ekmekçiye bile verecek paramız yoktu diyor anılarında.

 

Mazhar Müfit Bey;

” Ama Paşa bankalardan veya herhangi bir müesseseden de borç almaya izin vermiyor, şeker çok pahalı olduğu için herkes şekerini kendi bulmak zorunda

Mustafa Kemal’in kahvesi var ama şekeri yok “

 

Ankara’da ikinci günün sabahında Mazhar Müfit Bey’e müftü Rıfat Efendi’nin geldiği bildirilince Türk töresinden alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmeyen genç muhasebeci “eyvah” diye feryat ediyor;

“Şeker yok, sigara yok, kahve yapamayız,

ben Müftü efendiye ne ikram edeceğim?”

 

…Ama telaşı boşunadır.

Rıfat Börekçi çok nazik bir edayla;

“sıkıntıda olduğunuzu haber aldık, azda olsa yardımda bulunmayı vazife bildik” diyor…

 

Mazhar Müfit Bey duyduklarına inanamaya dursun Rıfat Börekçi tek tek sayarak kendisini Ankara halkının Kuvay-i Milliye’ye ilk yardımını 1000 lirayı sunuyor.

 

Mustafa Kemal’in bu olayı karşılayışı çok hoş;

“Demek ki Allah bize yardım ediyor, demek ki doğru yoldayız diyor…”

 

(Nezihe Araz

M.Kemal’in Ankara’sı)

 

Mustafa Kemal’in Samsun ve çevresindeki faaliyetlerinden korkan İstanbul Hükümeti, İçişleri Bakanı Ali Kemal’in bir genelgesi ile O’nu görevden alıyor. Bu sıralarda, Ali Galip adında birisi de, Erzurum Valiliği’ne atanmak maskesi altında Mustafa Kemal’i tutuklamakla görevlendiriliyor. Ve Sivas’ta bazı tertiplere başvuruyor. Bu komployu Amasya’da haber alan Mustafa Kemal, bir atlı birlik oluşturarak habersizce Tokat’a gidiyor. Kendileriyle sohbet etmek üzere şehrin ileri gelenlerini topluyor. Bu toplantıda bulunan avukat Ali Bey, gözlemini şöyle anlatıyor:

 

” Yirmi kişi kadar vardık. Atatürk, etrafında bazı kişilerle birlikte geldi. Köşede bir sandalye vardı. Selam verip oraya oturdular ve bize memleketin kurtuluş yolu hakkında hiçbir şekilde unutamayacağım şu açıklamada bulundular:

 

– Hiçbir koruma aracına sahip olmasak bile,

dişimiz tırnağımızla, zayıf ve dermensız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi,

namusumuzu korumayı kaçınılmaz görüyorum.

Tarih, bize VATAN UĞRUNDA canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini göstermektedir.

Ben hayatımı, hiçbir zaman milletimizden üstün görmedim ve görmeyeceğim.

Her an memleket için ŞEREFİMLE ÖLMEYE HAZIRIM…

Share This Article

Related News

Lakap ve Unvanların kaldırılması ile ilgili anı
Atatürk’ün insana verdiği değer ile ilgili anılar
Atatürk’ün kitap okumaya verdiği önem ile ilgili anı

About Author

Serap

(2) Readers Comments

  1. Dilruba
    04 Şubat 2016 at 15:11

    Atatürkle ilgili en iyi bilgi verdiğin sayfa bilgi verdiğin için teşekkürler.

  2. Sinan
    10 Mart 2016 at 14:30

    senki türk milletini düşmanın pençesinden alıpta bize eminellere teslim eden Atam sen türklükle gurur duydun türk milleti de seninle nesiller boyu gurur duyacaktır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜM.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.