Saturday, Mar. 9, 2019

Mustafa Kemal Atatürk Soyadını Ne Zaman Almıştır

Written By:

|

06 Ocak 2018

|

Posted In:

Mustafa Kemal Atatürk Soyadını Ne Zaman Almıştır

Mustafa Kemal Atatürk Soyadını Ne Zaman Almıştır

Cumhuriyetin ilanından sonra inkılaplar yoğun olarak uygulanmaya başlanmıştır. İnkılapların uygulandığı yıllar olarak 1923 – 1938 yılları ele alındığından sosyal, siyasal, ekonomik haklar da oluşturulmaya başlamıştır. En önemli inkılaplardan biri olarak da modern ve çağdaş bir yenilik olarak soyadı kanunun çıkarılmasıdır.

Soyadı Kanunu, 2587 sayılı kanundur. Bu kanun gereğince insanlar soyadı kullanmaya başlamıştır. Beş ay sonra 24 Kasım 1924 yılında Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmiştir. Bu soyad Mustafa Kemal’e özel bir soyaddır. Ondan başkası bu soyadını kullanamaz. Atatürk soyadını almak yasaklanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Kamal Atatürk olarak simini değiştirmiş ve imzasını da bu şekilde atmaya başlamıştır.

Soyadı Kanun

Soyadı Kanunu
Ülke  Türkiye
Durumu Yürürlükte
Kanun numarası 2525
Kabul tarihi 21 Haziran 1934
Yayımlandığı R. Gazete 2741
Yürürlüğe giriş tarihi 2 Temmuz 1934

Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur. İsviçre’den alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun kabulünden sonra soyadı, Türkiye’de kişilerin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Soyadı Kanunu’nun kabulü, toplumsal alanda yapılan Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

Kanuna göre söylerken ve yazarken ön ad önde, soyad sonda kullanılmalıdır. Edebe aykırı ve gülünç soyadlarının, aşiret, yabancı ırk ve millet isimlerinin, rütbe ve memuriyet bildiren isimlerin soyadı olarak alınmasına izin verilmez. Soyadı seçme görevi, 2003’te medeni kanun değişinceye kadar ailenin başı sayılan kocaya verilmiştir.

Yasanın amacı, o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dini , sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Bu yasayı takiben 26 Kasım’da çıkarılan 2590 sayılı kanunla “ağa“, “hacı“, “hafız“, “hoca“, “efendi“, “bey“, “beyefendi“, “hanım“, “hanımefendi“, “paşa“, “hazret” gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Soyadı Kanunu’nun çıkmasından 5 ay sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi. 17 Aralık 1934’te çıkarılan yasa ile bu soyadının diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklandı.O nedenledir ki Mustafa Kemal’in Kız kardeşi Makbule “Atadan” soyadını almıştır.

Kanunun “yabancı ırk ve millet isimleri”nin kullanımını yasaklayan 3. maddesi; anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu iddiası ile tartışma ve dava konusu olmaktadır. Bu maddeye göre soyadı ‑oğlu ile bitebilirken, Ermenice ‑ian, ‑yan,  Slavca ‑of, ‑ov, ‑vich, ‑ic, Rumca ‑is, ‑dis, ‑pulos, ‑aki, Farsça ‑zade, Arapça ‑mahdumu, ‑veled, ‑bin soneklerine izin verilmez.

(vikipedi)

Share This Article

Related News

Atatürkün öğrenim hayatı kısaca
Mustafa Kemal ATATÜRK´ün Vasiyetnamesi
Atatürk’ün okudugu kitaplar

About Author

Eray Yıldız

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.