Saturday, Mar. 9, 2019

Müslüman coğrafyasında başlatılan “Haçlı Savaşı”

Written By:

|

02 Eylül 2013

|

Posted In:

Müslüman coğrafyasında başlatılan “Haçlı Savaşı”

21. Yüz yılda Müslüman coğrafyasında başlatılan “Haçlı Savaşı”nda; İslam’ı silah, Peygamberi mermi, camileri cinayet aletinde(ses duyulmasın diye) susturucu olarak kullanmaktan utanmayan Muaviye artıkları Ortadoğu coğrafyanın halkı üzerine sürüldü. Kapının kilidini içeriden açanlar, Müslümanların canını, malını, ırzını Haçlı güruha peşkeş çekti.

Türkiye’m, cennet vatanım. Bereketli topraklarım. Kadim yurdum. İnsanlığın harman olduğu Anadolu’m… Anadolu’m, Türk Yurdum, kapıyı içeriden açanlarca hançerleniyor. Ve bize din din diyenler, arsızca bu ihaneti kutsuyor.
****************************************************
24 Mart 2011 tarihinde, TBMM’den çıkan “tezkere” ile Türkiye, NATO kapsamındaki Libya operasyonuna “askeri güçle” katılmayı kabul etti.

ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNE BİR BAKALIM 

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı fotoğraflarından olan, Atatürk’ün biraz arkasında, boydan boya beyaz bir örtüye bürünmüş, beyaz sakallı, güzel yüzlü bir adam var. O adam, Anadolu’ya gelip Kurtuluş Savaşı’na katılan Libyalı Şeyh Ahmet Sünusi’dir.

Sünusiler; 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’ı (Libya’yı) işgal etmesi üzerine, oradaki Osmanlı ordusunda İtalyanlara karşı savaşmışlardır.

1911’de İtalya Trablusgarp’a (Libya’ya) saldırınca Atatürk, Enver Paşa, Yakup Cemil, Kuşçubaşı Eşref, Ali Fethi (Okyar) gibi bazı gönüllüler, gizli yollarla Libya’ya giderek orada bölge halkını İtalyanlara karşı örgütleyerek “gerilla savaşı” vermişlerdir.

Atatürk, Libya’da olduğu günlerde, daha sonra milli bir kahraman olacak olan Libyalı Ömer Muhtar’la ve daha sonra Anadolu’ya gelip Kurtuluş Savaşı’na katılacak olan Libyalı Şeyh Ahmet Sünusi’yle tanışıp dost olmuştur.

Share This Article

Related News

Atatürk Uzaya Çıkılacağını Önceden Bilmişti
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk’ün İnsan Sevgisi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.