Saturday, Mar. 9, 2019

Archive for Atatürk’ün Konuşmaları

ATATÜRK’ÜN ORDUYA MESAJI

ATATÜRK’ÜN ORDUYA MESAJI

Posted On: Ocak 07, 2017

(29 EKİM 1938) Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman [...]

Atatürk’ün İlk Meclis Konuşması

Posted On: Şubat 24, 2016

Muhterem Milletvekilleri, Bugün içinde bulunduğumuz vaziyeti, Meclisi alinizin nazarında tamamıyla tecilli ettirebilmek için bazı beyanatta bulunmak istiyorum. Vuku [...]

Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Cumhurbaşkanlığı Konuşması

Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Cumhurbaşkanlığı Konuşması

Posted On: Ekim 29, 2013

Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis’te oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucunu, Başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey (Paşa) Genel [...]

Gençliğe Hitabe

Posted On: Ocak 16, 2012

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane [...]

ONUNCU YIL NUTKU

Posted On: Ocak 16, 2012

Türk Milleti! Kurtuluş savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Kutlu olsun [...]

İzmir İktisat Kongresi

Posted On: Ocak 16, 2012

Efendiler; Aziz Türkiye’mizin iktisadi tealisi esbabını aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir gaye-i mukaddese için [...]

İLK MECLİS KONUŞMASI

Posted On: Ocak 16, 2012

Muhterem Milletvekilleri Bugün içinde bulunduğumuz vaziyeti, Meclisi alinizin nazarında tamamiyle tecilli ettirebilmek iin bazı beyanatta bulunmak istiyorum. Vukubulacak [...]