Monday, Apr. 16, 2018

Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık Sözü – Konusu – Anlamı

Written By:

|

22 Nisan 2015

|

Posted In:

Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık Sözü – Konusu – Anlamı

Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştı. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra yine Mustafa Kemal’in önderliğinde büyük bir yenileşme hareketi başlamıştı. Atatürk, Türk milletine en gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşma hedefini göstermişti. Türk milleti, uzun ve yıpratıcı savaşlardan çıkmasına rağmen bu hedef doğrultusunda kısa sürede önemli başarılar elde etmiştir. Atatürk, ‘Türk, övün, çalış, güven!’ diyerek Türk milletine ihtiyacı olan ruh ve dinamizmi vermiştir. Bu hareket ile ‘Yakın Çağ’ın en önemli inkılâbı gerçekleştirilmişti.

Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılını en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Onuncu Yıl Nutku’nda, az zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını, bu işlerin en büyüğünün de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulamıştır. Türk milletinin yaptıklarını asla yeterli görmemesini, daha çok ve daha büyük işleri yapmak mecburiyeti ve azminde olmamız gerektiğini söylemiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com

Share This Article

Related News

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
Atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri
Atatürk sözleri

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir