Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk’ün Türk Milletine Olan Güveni

Written By:

|

27 Ocak 2016

|

Posted In:

Atatürk’ün Türk Milletine Olan Güveni

Atatürk‘ün Türk milletine olan güvenini, en veciz bir şekilde dile getirmektedir. Atatürk, milletini geçmişteki, haldeki ve gelecekteki durumlarıyla seven bir önderdi. Atatürk’ün milletine olan inancı, onu, cesaretle karar vermeye ve kararını uygulamaya sevk etmiştir.Atatürk, Türk olmakla övünen, milletin bir bireyi olmakla kıvanç duyan bir önderdi. ”Türk, Övün, Çalış, Güven”demekle çok sevdiği milletine şunları anlatmak işlemiştir:”Türklük esastır. Bu mevcudiyeti, Tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen tarih içinde, tespit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat bu övünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır. Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.”

”Türk milleti tarihinle övün, çünkü senin ecdadın medeniyetler kuran, devletler imparatorluk yaratan mevcudiyettir. Sen, Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın. Fakat geleceğine güvenebilmek için bugün çalışman lazımdır çünkü yalnız tarih övüncü bir meziyet sayılmaz.” Atatürk’ün anlatmak istediklerini iyi kavramak gerekir. Atatürk ne olduğumuzu ve nereye ulaşmamız gerektiğini işaret etmektedir.

Atatürk‘ün insan ve millet sevgisi herkese örnek olmalıdır. Onun sevgisi, bencil bir sevgi değildir. O, milletini sevdiği kadar, diğer insanları da içtenlikle seven, sayan bir önderdi. Onun sevgisi evrenseldir. O,hangi milletten olursa olsun tüm insanların mutluluğunu isterdi, onları severdi.

 

Share This Article

Related News

Atatürk Uzaya Çıkılacağını Önceden Bilmişti
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk’ün İnsan Sevgisi

About Author

Serap

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.