Monday, Apr. 16, 2018

Atatürkün spor ile ilgili sözleri

Written By:

|

12 Mart 2012

|

Posted In:

Atatürkün spor ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün spor ile ilgili sözleri Türk sporcusu için çok önemlidir. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözü en önemli ve en bilinen sözüdür.

 

 • Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.
  (Ferit Celal Güven, Yücel Dergisi, Cilt:X, Sayı:57, 1939)

   

 • Türk Milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.Hangi milletin daha sportmen olduğu ancak harp meydanlarında anlaşılır. Türk’ün muharebe meydanlarındaki şayanı hayret mukavemet ve kahramanlığı; ruhu kadar bünyesinin de sağlamlığına bir delildir. Yalnız harp; sportmen milletlerin üstünlüğünü belirtmek için kullanılması uygun görülmeyen müthiş bir vasıta olduğundan ancak gördüğümüz, bildiğimiz usuller tatbik olunmaktadır.Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır.
  (Ferit Celal Güven, Yücel Dergisi, Cilt:X, Sayı:57, 1939)

   

 • Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takibettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi… ( 1922 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Dünyada spor hayatı, spor gayesi çok önemlidir. Bu kadar önemli olan spor hayatı, bizim için daha da önemlidir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın düzelmesi ve gelişmesi meselesidir. ( 1926 )
  (Herbert Melzig, Atatürk’ün Başlıca Nutukları, 1942)

   

 • Başarılı olmak için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalpten sevgi göstermek, onu vatanî vazife saymak lâzımdır. ( 1926 )
  (Nutuk)

   

 • Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez. Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır. ( 1926 )
  (Nutuk)

   

 • Köylülerimiz, köy çocukları denilebilir ki bütün hayatlarını tarlada, meralarda hareket ve beden çalışması içinde geçirirler. Fakat gereken şekilde, ilim ve fen kurallarına göre olmadığı için gayenin istediği netice beklenemez. Türk ırkında mazinin uğursuz, olumsuz, mânasız izleri kalmıştır. Tarihlerde dünya hâkimi olmuş koskoca Türk milletine bugünkü neslimiz mirasçı olduğu zamanda, bu koca milleti biraz zayıf, biraz hasta, biraz cılız bulmuştur. Efendiler, gürbüz, yavuz evlâtlar isterim. ( 1926 )
  (Nutuk)

   

 • ( Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı mektup: )
  Kudretli Mehmet Pehlivan,
  Seni cihanda büyük ün almış bir Türk Pehlivan tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim:
  “Ben her güreşte arkamda Türk Milleti’nin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.”
  Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk Sporcuları’na bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın. ( 1931 )

  (Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti, Haz:T.T.T.C., S.268)

   

 • Türk’e ev ve bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. ( 1935 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk Gençliği’nin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak gerekir. ( 1937 )
  (Atatürk’ün Kamutayı Açış Nutukları)

   

 • Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler. Esas olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir. ( 1937 )
  (Ayşe Afetinan, Atatürk Hakkında Hatırlar ve Belgeler)

   

 • Her ulus çocuklarının sağlıklı ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhî şartlarını temin etmek, Devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir. ( 1937 )
  (Ayşe Afetinan, Atatürk Hakkında Hatırlar ve Belgeler)

   

 • Kendine, inkılâbın ve inkılâpçılığın çeşitli ve hayatî vazifeler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî meselemizdir. ( 1937 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

 

 

Anahtar Kelimeler:

Atatürkün sporla ilgili sözleri, Atatürk’ün sporla ilgili sözleri, Atatürkün spor ile ilgili sözleri, Atatürk’ün spor ile ilgili sözleri, Atatürkün spor hakkındaki sözleri, atatürkün spor hakkında sözleri, atatürkün sporla ilgili özlü sözleri, atatürkün sporla ilgili sözleri ve anlamları, atatürkün sporla ilgili kısa sözleri, atatürkün sporla ilgili güzel sözleri, atatürkün sanat ve sporla ilgili sözleri, atatürkün spor ile ilgili özlü sözleri, atatürkün spor ile ilgili kısa sözleri, atatürkün spor ve sporcu ile ilgili sözleri, atatürkün spor ile ilgili sözleri ve açıklamaları, atatürkün spor ile ilgili ata sözleri…

 

atatürkün spor ile ilgili sözleri ile ilgili aramalar

atatürkün spor ile ilgili sözleri ve açıklaması

atatürkün spor ile ilgili sözleri ve anlamı

atatürkün spor ile ilgili sözleri ve anlamları

atatürkün spor ile ilgili söylediği sözler

atatürkün sanat ile ilgili sözleri

atatürkün spora verdiği önem

atatürk ve spor

atatürkün hayatı

Share This Article

Related News

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
Atatürkün spor ve sporcuyla ilgili sözleri
Atatürk sözleri

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(2) Readers Comments

 1. fadime
  17 Mart 2012 at 00:58

  •Her ulus çocuklarının sağlıklı ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhî şartlarını temin etmek, Devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir. ( 1937 ) •Türk’e ev ve bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. ( 1935 ) •Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takibettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi… ( 1922 )

 2. cduman
  26 Mart 2012 at 20:16

  Atatürk, i dünyada beden eğitimini ülkesinde mecburi kılan ilk devlet adamıydı. Onun “Sağlam kafa , sağlam vücutta bulunur” sözü de, yarattığı genç Türkiye devletinin geleceği için düşündüğü ana esaslardan biriydi hiç kuşkusuz. Nitekim, Cumhuriyetin ilanından önceki günlerde hazırlanan hükümet programlarında da bunu görmek mümkündür. Hükümet Programı’nda bahsi geçen, “Terbiye-i Bedeniye Darülmuallimi”, çok geçmeden kurulup “Gazi Terbiyesi Enstitüsü” adı altında faaliyete geçmiştir.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir