Sunday, Apr. 15, 2018

Atatürk'ün gömüleceği yer

Written By:

|

11 Aralık 2011

|

Posted In:


GÖMÜLECEĞİ YER

Atatürk’ün gömüleceği yer ve toprak:

O’nun kabri Ankara’da olacaktır. Fakat bu şehrin neresinde? Çünkü O’ nun en son kuvvetli isteği bir an önce Ankara’ya dönebilmekti. Biri Büyük Millet Meclisi’nden İstasyon’a inen cadde üzerindeki yuvarlak yer, diğeri Çankaya’daki yeni köşkün mermer havuzu. Bu yerler şu nedenle konuşulmuştur:

Bir akşam Atatürk’ün etrafında toplananlar arasında, O’nun ölümlü oluşu üzerinde durulmuş ve özellikle kendisi 1926 suikast girişiminden sonra söylediği cümleyi tekrar etmişti. “Benim naçiz vücudum bir gün elbette toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” dedikten sonra “Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın,” demişti. Meclisin altındaki yuvarlak yeri ortaya atan kişiye ise, “iyi ve kalabalık bir yer, fakat ben böyle bir arzumu milletime vasiyet edemem”. Ancak, gene o akşam ileri sürülen bir fikrin kendisini çok duygulandırdığını, bugün bile hatırlıyorum.
Memleketin bütün sınır boylarından getirilecek toprak üzerinde yatmak. Recep Peker, hararetle bu fikrin sembolik savunmasını yapmıştı.

Atatürk, böyle bir fikrin uygulanmasından ancak, ölümlü vücudu için hoşlanacağını ve gurur duyacağını anlatırken bana bakarak: “Bunu unutma!” demişti.

Prof. Dr. Afet İNAN

Kaynak: Ulus Gazetesi, 25.06.1950

Share This Article

Related News

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi
Atatürk’ün Vatan Sevgisi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(1) Reader Comment

  1. SEDA
    16 Aralık 2011 at 22:25

    Aatatürk'ün unutturulmaya çalışıldığı bu dönemde Atatürk'ü, ilke ve inkılaplarını, gençliğe olan öğüdünü tekrar hatırlamak için çok güzel bir paylaşım. Yazının içindeki "yeter ki milletim beni unutmasın" öğüdü beni çok etkiledi. Eğer Atamızı unutursak biz biteriz ve Türkiye'nin huzuru kaçar. Akıllı olup Atatürk'e ve Cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde kastettiği dönem kuşkusuz içinde bulunduğumuz dönemdir. Sözlerini tekrar hatırlayalım. " İKTİDARA SAHİP OLANLAR; GAFLET ,DELALET VE HATTA HIYANET İÇERİSİNDE BULUNABİLİRLER. BU AHVAL VE ŞERAİT İÇERİSİNDE DAHİ VAZİFEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR". Türk Milleti tarihini unutma.

Leave A Reply