Tuesday, Oct. 8, 2019

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri

Written By:

|

23 Nisan 2015

|

Posted In:

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri

Atatürk, dış politika ile ilgili dengeli ve barış sever bir yol izleyen büyük bir devlet adamıdır. Onun bütün dünyaya örnek teşkil etmiş olan dış politika anlayışı ve bu anlayışın özünde yatan dış politika ilkeleri günümüz dünya barışının da temellerini oluşturmaktadır. Atatürk siyasi hayatı boyunca, mantık çerçevesinde ve çok fazla hayale kapılmadan gerçekçi bir dış politika tarzı benimsemiş, dış politikanın iç politika ve iç huzurdan bağımsız olamayacağı bilinci ile “yurtta barış dünyada barış” ilkesini uygulamaya koymuştur.

Atatürk, modern batının gelişmişliğini örnek alıp, akılcı bir politika gütmenin ülke menfaatlerine uygun olacağı bilinci yanında, gerektiğinde ittifak arayışına girilebileceğini ifa ederek, o dönemlerde Türkiye’nin izlediği dış politika anlayışının bütün dünya devletlerince takdir edilmesini sağlamıştır.

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri

Gerçekçilik
Bağımsızlık
Barışçılık
Güven Politikası ve İttifaklar sistemi
Batıcılık
Akılcılık

Atatürk’ün tarihî tecrübelerinden alarak tespit ettiği ve ömür boyu sadık kaldığı dış politika ilkelerini maddeler halinde kısaca açıklayacak olursak;

1. Başka devletlerin iç işlerine karışmamak ve onları kendi iç işlerimize hiç bir suretle karıştırmamak.

2. İç işlerimize karışma dıştan yardım istemenin sonucu olduğuna göre böyle bir yardıma muhtaç duruma düşmemek.

3. Dış borçlanmayı zorunluluk haline getiren bütçe açıklarına meydan vermemek.

4. Dış politikada millî çıkarlarımızın emrettiği yolu seçmek, hiçbir suretle macera yolunu tutmamak, mümkün olduğu kadar çıkar gruplarının etkisini yurttan uzak tutmak. (1)

5. Daima barıştan yana olmak. Bütün dünyanın huzur ve sosyal adalet içinde olması görüşünü ön planda tutmak. “Yurtta barış, Cihanda barış”

6. Dogmatik değil gerçekçi olmak. Sabit fikirlere göre hareket etmemek, daima gerçeği aramak.

7. Dış politikada kalıcı başarılar elde etmek için ülkeyi ticarî ekonomik ve askerî bakımdan güçlü bir hale getirmek.

8- Modern batının gelişmişliğini örnek alarak, akılcı bir politika gütmek.

(1) Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 9, Cilt III, Temmuz 1987

Share This Article

Related News

Atatürk İlkeleri Ve Anlamları
Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği
Atatürk İlkeleri ve Anlamları Açıklamaları

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.