Monday, Apr. 16, 2018

Atatürk’ün dine bakışı ve görüşleri

Written By:

|

24 Nisan 2012

|

Posted In:

Atatürk’ün dine bakışı ve görüşleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün dine bakışı ve görüşleri her zaman bazı çevreler tarafından gündemde tutulmuş ve yüce Atatürk bu konuda daima karalanmış ve iftiralara maruz kalmıştır.  Atatürk İslam düşmanı değildir !..

Din-tarikat eksenli oluşumların başındakiler çoğu zaman dini kendi şahsi çıkarları için kullandılar. Siyasetin ve ticaretin din ile kutsanması, din ile oluşturulması, haksızca kazanılan paranın ve akıtılan kanların dinin kutsallığıyla yıkanması oligarkların kendi iktidarlarını kurmak ve sürdürmek için vazgeçemeyeceği bir yoldur.

Artık görelim ki emperyalistlerin ülkemizdeki en büyük müttefiki bu gerici İslami anlayış olmuştur. Biz “İslam” adı altında Atatürk İlkerine karşı bazen elinde silah, bazen kanun, bazen sosyolojik baskı, bazen sermaye olarak çıkan dogmalara, yobazlığa, taassuba elbette karşı olacağız ve olmayı sürdüreceğiz. Ne zaman ki İslam, kişioğlu ile inandığı Tanrı arasında kalır, ne zaman siyasetten, ticaretten ve toplumdan dincilik geri çekilir o zaman bizim herhangi bir dine, mezhebe veya inanca müdahale etmemize veya karşısına çıkmamıza lüzum kalmaz. Biz İslamı çağdaş şekilde yorumlayan, bu dinin emirlerini kendi içerisinde yerine getiren ve dinin ahlaki güzel yönlerini kendi kişiliğiyle bütünleştiren ve dinden herhangi bir siyasi menfaat beklentisi olmayan dindarlara kesinlikle düşman değiliz. Aksine toplumun bilinçlenmesinde ve aydınlanmasında böylesine saf, temiz mütedeyyin insanların tarihi bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Aslında bizim halkımızı oluşturan fertler de seçeceği dini en sade, en saf, en güzel, en ilerici şekliyle yaşamak istemektedir ancak çıkar çevreleri sürekli, bazen şiddetle, bazen eğitimle, bazen ekonomik yaptırımlarla halkımızı bağnaz ve yobazca bir din anlayışına yönlendirmektedir.

Atatürk hakkında Mustafa Kemal Atatürk’ün kimliğini saklamak ile dayatma yapılmıştır.
1. Dini anlatmadan dayatmak

2. Atatürk’ü dayatmak

Bunlar tam olarak anlatılsaydı bugün karşımıza sorun olarak çıkmayacaktı.

Damat Ferit ve Enver Paşa birisi yurtsever birisi vatan haini ama her ikisi de Mustafa Kemal devlet yönetemez kışlasına dönsün burada yapamaz demişlerdir ama Atatürk’ün çok boyutlu bir insan olup sadece bir asker olmadığını görememişlerdir. Çünkü Atatürk’ün birçok kitap okuyarak bilgi toplayan bilime yakın kişiliğini görememişlerdir.

Bunu yapmalarında ki asıl amaç ise kendilerini Hükümet içerisinde yetkili konuma getirebilme düşünceleri yatmaktadır.

Atatürk Harbiye yıllarında askerlik, tasavvuf, edebiyat, şiir gibi her konuda tutkun olduğu alışkanlıklarını Selanik’te kazanmıştır.

Suriye yılarında ise Atatürk öğrendiği gerçek İslam’ın çok farklı olduğunu gördüğü için bundan rahatsız olmuş ve İslam dinini Arapların sahte bir şekle dönüştürmesinden nefret uyanmıştır.

Kendisi ise tertemiz, değiştirilmemiş Kuran ve Muhammet dinine hayran olmuş İslam dinini gerçek temizliğine dönüştürmeye çalışmıştır. Oysa Arap alemi içerisinde İslam dinini bozan Emevi anlayışına ise düşman olduğu gibi Emevilere de bunu yerleştirdiği için düşman olmuştur. 

Şimdilerde ise gelinen nokta çok farklı bir duruma getirilmiştir. Laiksen Müslüman olunmaz ya da Müslüman ise laik olunmaz şekline dönüştürülmüştür.

Gerçek İslam Arap bedevi anlayışı değildir. Her ikisi de aslı antiemperyalizme dayanan İslam’ın ve Mustafa Kemal anlayışının farkının olmadığının halkımıza anlatılması gerekmektedir. Bu yapılırsa sorun bitecektir.

Yani! “Muhammedi ve Mustafa Kemal mirası farksızdır”.

Share This Article

Related News

Osmanlı’yı Atatürk Yıktı Diyenlere Güzel Cevap
Atatürk Anıları Videosu
Cumhuriyetin 10 Yıl Dönümü Nutku 29 Ekim 1933

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(1) Reader Comment

  1. Hasan
    24 Nisan 2012 at 20:06

    Atatürk'ü İslam düşmanı olarak gösterenler bir numaralı islam düşmanıdır !.. Atatürk İngilizlere hizmet eden sahtekar dincilere haddini bildirmiş bir komutandır. Yaşar hocanın dediği gibi Atatürk emevi zihniyetli gerici,yobaz müslümanlara fırsat vermemek için din alanında birçok devrim yapmıştır. Emevi zihniyetli kavramını açalım : Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa'nın torunu Hz.Hüseyin'e katleden bu emevi itleri Şah Üseyin'den sonra Ehlibeyti paramparça etmiş,arapların üstün ırk olduklarını söylemiş,kızları diri diri toprağa gömmüş,6-7 yaşındaki kız çocuklarını afedersiniz kendilerine "karı" olsun siye almış,şarap içmiş, arap kızlarını dansöz diye oynatmıştır... Yüzyıllar sonra sanki bu yezit emeviler sanki iyi davranışlar yapmış gibi bazı müslümanlar bunları örnek almış,peygamber soyuna ihanet edip her türlü hakareti yapanların örf,adet,gelenek ve göreneklerini kendilerine din yapmışlardır. Dinimizdeki birçok hurafe bu yezit kafalı şeytanlardan kalmıştır... Atatürk'ün dini anlayışı,sevgisi Muhammed Mustafa ile başlayan Mevlana,Hacı Bektaş,Yunus Emre,Pir Sultan Abdal,Nesimi,Mansur ile devam eden bir Ehlibyet yolunun savunuculuğudur. Yobazlık,kin,nefret Atatürk'ün Dinde öze dönüş projesinde yok edilmesi gereken temel kavramlardır. Kendi diliyle ibadet yapmayan bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir !.. Dünya'da konuştuğu dilin dışında ibadet yapan başka bir millet var mıdır acaba ?.. Haşa Atatürk'e dinsiz diyenler emperyalist devletlerin uşaklığını yapmakta beis görmüyorlar nedense !.. Atatürk dini siyasete ve ticarete alet edenlere hakettikleri muameleyi yapmış ve hepsine hadlerini bildirmiştir ve bugün de bildirecektir bundan kuşkum yok !... Atatürk'e olamdık iftiralar atan bu sahtekarlara bir sözüm var. Atatürk'ü ağzınıza almadan önce lütfen abdest alınız... Atatürk'ün dini imanını sorgulamak bizlere düşmez. Yüreğinde Atatürk sevgisi taşıyanlara selam olsun.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir