Tuesday, Apr. 17, 2018

Atatürk’ün Birleştirici Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Özellikleri

Written By:

|

21 Mart 2015

|

Posted In:

Atatürk’ün Birleştirici Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Özellikleri

Atatürk, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük bir çaba sarf etmiştir. Ulusal birliğin mutlak tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, hiçbir kişi ya da topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını sayısız kere dile getirmiştir.

Atatürk’ün birlik ve beraberlik hususundaki ilk temel ilkesi Milliyetçilik ilkesidir. Bu ilkenin en önemli özelliklerinden biri, birleştirici ve milli birliği temin edici nitelikte oluşudur. Nitekim Atatürk: “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” sözüyle toplumu tek bir çatı altında bir araya getirmeyi yani milli birliği sürekli kılmayı hedeflemiştir.

O, gerek milleti tanımlarken, gerekse milliyetçiliğin genel prensiplerini ortaya koyarken hiç bir zaman ırk ve din birliğinin zorunlu olduğunu ifade etmemiştir. Türkiye Cumhuriyet sınırları içinde Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük idealini benimseyen, yani dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine bağlı vatandaşlardan oluşan doğal, siyasi, sosyal ve ekonomik bir bütünü “Türk Milleti” olarak kabul etmiştir.

Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerini Halkçılık ilkesinde de görmek mümkündür. Bu ilkeye göre, her ne işle meşgul olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit hak, menfaat ve hürriyete sahip olmalıdır. Açıkça ifade edildiği gibi bu ilkeyle sınıf mücadelesinin reddi, bireylerin eşitliği hedeflenmiş olmakla, toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Atatürk’ün birleştirici bütünleştirici ve kaynaştırıcı özellikleri, o tarihlerde olduğu gibi günümüz dünyasında da kabul gören, örnek alınan ve tatbik edilen özelliklerdir.

http://www.ataturkdevrimleri.com/

Share This Article

Related News

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi
Atatürk Uzaya Çıkılacağını Önceden Bilmişti

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir