Monday, Apr. 16, 2018

Atatürk Üniversitesi

Written By:

|

04 Ocak 2012

|

Posted In:

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Tarihçesi

Atatürk Üniversitesi’nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli rüyalarından birinin gerçekleşmesidir.  Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermiştir. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu,1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulmasını önerdi. 1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanunla bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. (USAID) teşkilatı aracılığı sonucu Atatürk üniversitesi Nebraska Üniversitesi ile eşleştirilmiştir ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Nebraska Üniversitesi Türkiye delegasyonu tarafından 1 Kasım 1954 de  Atatürk Üniversitenin gelişmesi hakkında rapor hazırlamıştır.  Delegasyon ilk olarak Ziraat, Fen Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık bölümlerinin açılmasında ve gerek duyuldukca ilave bölümlerin açılmasında hem fikir olmuştur.

İki üniversite arasındaki ilişki fakülteler arasında karşılıklı yararlı fikirlerin alınıp verilmesi fikrini taşımaktadır. Nebraska ve Türkiyenin doğusu bir çok ortak yanlara sahiptir. Her iki bölge de farklı tahıl ve hayvancılık gibi ziraat ekonomisine bağımlıdır. Nebraska, Türkiyenin doğusu gibi gıda yöntem endüstrileri ve sulamalı ziraate bağlı potansiyel problemlere hitabetmeye yönelmiştir. Türkiye’de ki araştırmacılar Türkiyenin doğu bölgesinin ziraat ekonomisinin geliştirilmesi problemini aşabilme ile karşı karşıya kalmışlardır. Buna benzer olarak, Nebraska araştırmacıları da ziraata bağlı ekonominin uygulanabilirliğini sürdürmek ile karşı karşıyaydı. Her iki üniversite, Türkiye ve Nebraskanın tam ekonomik potansiyellerine ulaşabilmek için iyi eğitilmiş ve eğitimli genç bilimcilere, öğretmenlere ve işletmeci idarecilere olan gerekliliğine cevap vermek zorundaydılar. Atatürk üniversitesinin genç öğretim üyeleri Birleşik Devletlerde farklı araştırmalar yapma olanağını sunan kardeş üniversitenin teknik ve akademik tecrübelerinden yararlanmıştır. Üniversitenin kuruluş tarihi olan 1957 den itibaren 14 yıl boyunca maddi olarak USAID tarafından karşılanan 50 adet uzun-dönem görev kadrosu Nebraska personeli tarafından doldurulmuştur.

FAKÜLTELER
• Ziraat Fakültesi
• Fen Fakültesi
• Edebiyat Fakültesi
• İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Veteriner Fakültesi
• Hukuk Faklültesi
• Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yüksekokullar
• Hemşirelik Yüksekokulu
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Erzurum Sağlık Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Meslek Yüksek Okulları
• Erzurum Meslek Yüksekokulu
• Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Aşkale Meslek Yüksekokulu
• Hınıs Meslek Yüksekokulu
• İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
• Narman Meslek Yüksekokulu
• Oltu Meslek Yüksekokulu ve Pasinler Meslek Yüksekokulu
Enstitüler
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Güzel Sanatlar Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Türkiyat Araştırma Enstitüsü
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE KURULUŞ YILLARI
• Halıcılık Eğitim Merkezi (1962)
• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (1978)
• Çevre Sorunları Araştırma Merkezi (1978)
• Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (1988)
• Deprem Araştırma Merkezi (1989)
• Avrupa Birliği İlişkileri Araştırma Merkezi (1989)
• Dil Eğitimi Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (1993)
• Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (1995)
• Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (1996)
• Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (1997)
• Tıbbî Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (1998)
• Türk – Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi (2000)
• Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (2005)
• Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (2005)
• Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (2005)
ÖĞRENCİ SAYISI VE DAĞILIMI
Atatürk Üniversitesi, 2008-2009 öğretim yılı itibariyle 33.544 öğrenciye eğitim vermektedir. 1958 yılında Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleriyle kurulan Üniversitenin, yıllık periyotlara göre incelendiğinde, yeni fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarının açılmasıyla öğrenci sayısının arttığı görülmektedir. Lisans öğrencilerinin sayısındaki bu artışa paralel olarak lisansüstü öğrenci sayısında da artış gözlenmektedir. Enstitüler bazında bir inceleme yapıldığında ise Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci sayılarının arttığı görülmektedir(EK.3). Atatürk Üniversitesi günümüzde şehirin en önemli kaynaklarından biridir. Kuruluşundan bu yana doğu bölgesinde eğitimsel ve kültürel temsilcilik görevi yapmıştır

Share This Article

Related News

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu Şehir Neresidir?
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk Amerika’daki Bir Üniversitede Ders Oldu

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir