Wednesday, May. 1, 2019

Atatürk İlkeleri ve Anlamları Açıklamaları

Written By:

|

23 Mayıs 2014

|

Posted In:

Atatürk İlkeleri ve Anlamları Açıklamaları

Öğrencilerimiz için Atatürk ilkeleri ve anlamları ile Atatürk ilkeleri ve açıklamaları hakkında bilgi veriyoruz. Atatürk İlkeleri Atatürk’ün en büyük…

Atatürk İlkeleri Atatürk’ün en büyük hedefi ulusunu çağdaş ülkeler seviyesi­ne çıkarmak, kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve ge­liştirmekti. Bunları gerçekleştirmek için birçok devrim yaptı. Bu devrimlerin tümü Atatürk’ün ilkelerinin ışığında gerçekleşmiştir, Atatürk ilkeleri şunlardır:

1.   Cumhuriyetçilik

2.   Milliyetçilik

3.   Halkçılık

4.   Devletçilik

5.   Laiklik

6.   İnkılapçılık

Bu ilkelerin tümüne “Atatürkçülük” denilmektedir.

1.   Cumhuriyetçilik: Atatürk devrimleri siyasi özellikler taşır. Atatürk, Türk ulusunun çok uluslu bir imparatorluktan ulus devleti­ne geçişini gerçekleştirmiş ve modern Türkiye’nin ulusal kimliğini oluşturmuştur. Atatürk, halkın kendi kendini yönetmesinin, yani demokrasinin yolunun cumhuriyet yönetimiyle olanaklı olduğu­nu görmüştür.

2.   Laiklik: Laiklik, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve yasama konularının da dinden bağımsız olması anlamını taşır.

3.   İnkilapçılık (Devrimcilik): Atatürk’ün en önemli ilkelerinden birisi de devrimciliktir, Bu ilkenin anlamı, Türkiye’nin devrimleri gerçekleşti­rerek geleneksel kuruluşlarının yerini modern kuruluşlara bırakma­sıdır,

4.   Milliyetçilik: Cumhuriyet devrimi, aynı zamanda milliyetçi bir devrimdir. Bu milliyetçilik hem yerel hem de evrensel anlam­da ırkçı bir yapıda değildir, Yurtseverliği önemli saymaktadır, Mil­liyetçiliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının korun­ması ve cumhuriyetin siyasal yönden kuvvetlenmesidir. Bu milliyetçilik anlayışı diğer ulusların bağımsızlıklarına saygılı ve anti-emperyalisttir, Milliyetçilik ilkesi; Türk devletini, vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olarak kabul etme düşüncesine inanmaktır,

5.   Halkçılık: Cumhuriyet devrimi, hem içeriği hem de hedef­leri bakımından sosyal bir devrimdir, Batı kanunlarının yürürlüğe girmesiyle kadınların statüsü değişmiştir, Halkçılık ilkesi, halk ara­sında sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımına karşıdır, Hiçbir bireyin, sınıfın, ailenin veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmez.

6. Devletçilik: Mustafa Kemal Atatürk, açıklamalarında ve politikalarında modern Türkiye’nin kurulmasının ancak ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Devletçilik il­kesi; devletin, ülkenin genel ekonomik çalışmalarının düzenlen­mesinde, özel sektörün girmek isteyip de giremediği veya ulusal çıkarlar nedeniyle girdirilmediği alanlara girmesi demektir. Atatürk ilkeleri nelerdir anlamı nedir kısaca bilgi aktardık.

Kaynak: http://www.eokul-meb.com/ataturk-ilkeleri-ve-anlamlari-aciklamalari-44303

Share This Article

Related News

Atatürk İlkeleri Ve Anlamları
Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri
Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.