Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk İlkeleri Ve Anlamları

Written By:

|

05 Mart 2016

|

Posted In:

Atatürk İlkeleri Ve Anlamları

Atatürk İlkeleri Atatürk’ün en büyük hedefi ulusunu çağdaş ülkeler seviyesi­ne çıkarmak, kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve ge­liştirmekti. Bunları gerçekleştirmek için birçok devrim yaptı. Bu devrimlerin tümü Atatürk’ün ilkelerinin ışığında gerçekleşmiştir, Atatürk ilkeleri şunlardır:

1.   Cumhuriyetçilik

2.   Milliyetçilik

3.   Halkçılık

4.   Devletçilik

5.   Laiklik

6.   İnkılapçılık

Bu ilkelerin tümüne “Atatürkçülük” denilmektedir.

1.   Cumhuriyetçilik: Atatürk devrimleri siyasi özellikler taşır. Atatürk, Türk ulusunun çok uluslu bir imparatorluktan ulus devleti­ne geçişini gerçekleştirmiş ve modern Türkiye’nin ulusal kimliğini oluşturmuştur. Atatürk, halkın kendi kendini yönetmesinin, yani demokrasinin yolunun cumhuriyet yönetimiyle olanaklı olduğu­nu görmüştür.

2.   Laiklik: Laiklik, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve yasama konularının da dinden bağımsız olması anlamını taşır.

3.   İnkilapçılık (Devrimcilik): Atatürk’ün en önemli ilkelerinden birisi de devrimciliktir, Bu ilkenin anlamı, Türkiye’nin devrimleri gerçekleşti­rerek geleneksel kuruluşlarının yerini modern kuruluşlara bırakma­sıdır,

4.   Milliyetçilik: Cumhuriyet devrimi, aynı zamanda milliyetçi bir devrimdir. Bu milliyetçilik hem yerel hem de evrensel anlam­da ırkçı bir yapıda değildir, Yurtseverliği önemli saymaktadır, Mil­liyetçiliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının korun­ması ve cumhuriyetin siyasal yönden kuvvetlenmesidir. Bu milliyetçilik anlayışı diğer ulusların bağımsızlıklarına saygılı ve anti-emperyalisttir, Milliyetçilik ilkesi; Türk devletini, vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olarak kabul etme düşüncesine inanmaktır,

5.   Halkçılık: Cumhuriyet devrimi, hem içeriği hem de hedef­leri bakımından sosyal bir devrimdir, Batı kanunlarının yürürlüğe girmesiyle kadınların statüsü değişmiştir, Halkçılık ilkesi, halk ara­sında sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımına karşıdır, Hiçbir bireyin, sınıfın, ailenin veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmez.

6. Devletçilik: Mustafa Kemal Atatürk, açıklamalarında ve politikalarında modern Türkiye’nin kurulmasının ancak ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Devletçilik il­kesi; devletin, ülkenin genel ekonomik çalışmalarının düzenlen­mesinde, özel sektörün girmek isteyip de giremediği veya ulusal çıkarlar nedeniyle girdirilmediği alanlara girmesi demektir. Atatürk ilkeleri nelerdir anlamı nedir kısaca bilgi aktardık.

Share This Article

Related News

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri
Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği
Atatürk İlkeleri ve Anlamları Açıklamaları

About Author

Serap

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.