Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Written By:

|

21 Mart 2015

|

Posted In:

Atatürk Devrimlerinin Amaçları

Atatürk Devrimlerinin Amaçları Özet

Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış, bu savaşın sonunda Atatürk’ün önderliğinde yeni bir milli devlet kurmuştu.  Yeni kurulan bu devletin her yönden modern ve Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni kurumlara kavuşması gerekiyordu. Bu inanç ve azimle, eskiden kalma ve çağa ayak uyduramayan kurumların bir an evvel terk edilmesi, yerlerine milli ve medeni kurumların getirilmesi amacıyla bir dizi yenilik hareketlerinde bulunuldu.

Atatürk’ün önderliğinde yapılan bu devrimlerin amaçları; Türk milletini çağın gerisinde bırakan kurumları tamamen ortadan kaldırmak, yerlerine çağdaş dünya değerlerine uyum sağlamış kurum ve kuruşları getirmek, Türk milletinin siyasi, ekonomik, toplumsal, eğitim ve kültür alanlarında ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak, refah seviyesi yüksek, modern bir toplum haline getirmektir.

Kısaca Atatürk devrimlerinin amaçları nelerdir?

Maddeler halinde Atatürk devrimlerinin amaçları

1- Türkiye’de milli egemenlik kavramını yerleştirmek.

2- Türkiye Cumhuriyeti devletini çağdaş ve uygar bir dünya devleti haline getirmek.

3- Türkiye’de demokrasinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak.

4- Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyen eski kurum, kuruluş ve müesseselerin yerine çağdaş kurum, kuruluş ve müesseseleri getirmek.

5- Türk toplumunun refah seviyesini yükseltmek.

6- Atatürk ilkelerinin yerleşmesine olanak sağlamak.

http://www.ataturkdevrimleri.com

Share This Article

Related News

Atatürk Ve Cumhuriyetimiz
Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?
Eğitim Ve Öğretim Devrimi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.