Monday, Apr. 16, 2018

Atatürk Devrimleri

Written By:

|

04 Ocak 2012

|

Posted In:

Atatürk Devrimleri

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi :
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Share This Article

Related News

Halifeliğin Kaldırılması
Atatürk Ve Cumhuriyetimiz
Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(2) Readers Comments

  1. Muhammet Talha
    10 Şubat 2012 at 22:23

    Atatürk devrimler yaparak ülkemizin yeniliklere açık olduğunu göstermiştir.. Bu devrimlerle halkın öz güvenini kazanmıştır. Bu devrimlere örnek olarak; • Cumhuriyet’imiz ilanı edilmesi bağımsızlığımız kazanılması • Atatürk; Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesiyle; kadınların öz güvenini kazanmıştır • Atatürk; Çiftliklere yani köylülere önem vermiştir, hatta bir sözünde “Köylü Halkın Efendisi” diyerek çiftçilere verdiği önemi açıklamıştır.. • Atatürk; Eğitime de önem vermiştir. Türk Alfabesinin kabul etmiştir. (1 Kasım 1928) ve öğretmelere verdiği önemi de açıklamıştır. • Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

  2. Mehmet Akça
    11 Şubat 2012 at 17:32

    Atatürk devrimler yaparak Türk Toplumunun hayatını kolaylaştırdı ve Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Böylece Kadınlara Millet vekilliği hakkı doğdu. Atatürk Eğitime verdiği önem Atatürkün Şu Sözünden anlaşılır ''Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir''..

Leave A Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir