Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk Askeri Rütbelerini Nerede Ne Zaman Aldı

Written By:

|

08 Şubat 2016

|

Posted In:

Atatürk Askeri Rütbelerini Nerede Ne Zaman Aldı
*TEĞMEN: M. Kemal Harp Okulu’ndan 1902’de teğmen rütbesi ile mezun oldu.
*KURMAY YÜZBAŞI: Mustafa Kemal, Harp Akademisi’nden 1905’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.
*BİNBAŞI: 1911-1912 Trablusgarp Savaşı sonrası bu rütbeyi aldı.
*YARBAY: 1913’te Sofya’da askeri ateşemiliter (elçi) görevindeyken terfi etti.
*ALBAY (MİRALAY) : Çanakkale Savaşları sırasında albaylığa terfi etti.
*GENERAL (MİRLİVA) : Çanakkale Savaşlarından ”Anafartalar Kahramanı” olarak ayrılırken savaş sonunda generallik rütbesine terfi eden Mustafa Kemal 1917’de Kafkas Cephesi’nde görev alıp Muş ve Bitlis’i işgalden kurtardıktan sonra 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanacağı sıralarda Suriye- Filistin cephesine ”Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı” görevini sürdürdü.
19 Mayıs 1919’da ise 9. Ordu Müfettişliği resmi ünvanıyla, resmi görevi olan Mondros Mütarekesi hükümlerini uygulamak yerine milli bilinci uyandırmaya çalıştı. Böylece KURTULUŞ SAVAŞI’nı başlattı. 22 Haziran 1919 tarihli isyan bildirgesi, AMASYAGenelgesi‘ni (Ta’mim) yayımlayan M. Kemal, 6-7 Temmuz 1919’da İstanbul tarafından başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri’nin de baskısıyla Ordu Müfettişliği görevinden alındı. 7-8 Temmuz 1919′da ise askerlik mesleğinden istifa ederek Kurtuluş Savaşı’nı bir sivil vatandaş olarak yürüttü. 5 Ağustos 1921’de TBMM’nin üç aylık geçici bir süre için çıkardığı ”Başkomutanlık Kanunu” ile Türk ordularının başkumandanı olarak askerlik mesleğine geri döndü. Batı Cephesi’nde Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık ve Büyük Taarruz’u kazanarak Türkiye’yi Türkiye halkı ile birlikte düşmandan kurtardı.
*MAREŞALLİK: 23 Ağustos- 13 Eylül 1921 tarihleri arasında zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda M. Kemal, büyük meydan muharebeleri kazanabilen ve dünyadaki az sayıda paşaya verilen Mareşallik (Müşirlik) rütbesine sahip oldu. Ayrıca Gazilik unvanı da verildi.

Share This Article

Related News

Atatürkün öğrenim hayatı kısaca
Mustafa Kemal ATATÜRK´ün Vasiyetnamesi
Atatürk’ün okudugu kitaplar

About Author

Serap

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.