Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Written By:

|

09 Aralık 2011

|

Posted In:

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilen ve 31 Temmuz 1951 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanundur. Bu kanunun maddeleri şu şekildedir:

 

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5816

    Kabul Tarihi: 25/07/1951

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1951

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

    Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

    Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

    Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

    Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

    Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

    Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

   

 

Share This Article

Related News

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(1) Reader Comment

  1. Pelin
    19 Şubat 2012 at 15:54

    Atatürk'ün adının, Cumhuriyet'inin, resimlerinin, hitabesinin kaldırmaya unutturmaya çalışan ampul kafalı zihniyetlerin birde bu kanunları kaldırmaya çalışmalarına şaşmamak gerek.Kendi çıkarları ve menfaatleri için Atatürk adına ne varsa silip unutturmaya çalışanlar her kim olursa olsun değil ağırlaştırılmış ceza, değil 2 misli ceza hayat boyu mühebbet etseler yine azdır.Atatürk'ün ne adı ne tadı ne resimleri ne sözleri silinmez, silinemez.Türk Halkı bu oyunlara gelmeyecek ve o zihniyetteki insanları Atatük'ün açtığı meclisten atacaktır.O koltukları Mustafa Kemaller hakediyor, kara çarşafla sarılı beyinler değil....

Leave A Reply