Saturday, Mar. 9, 2019

Arslan BULUT – 'Dersimli' bir profesörün mektubu

Written By:

|

09 Aralık 2011

|

Posted In:

Arslan BULUT – 'Dersimli' bir profesörün mektubu

‘Dersimli’ bir profesörün mektubu

Prof. Dr. Eyüp S. Karakaş, “Dersim konusunda yazdıklarınızı büyük bir takdirle okudum” diyerek “Ben de özür istiyorum” başlıklı kendi yazısını gönderdi. Sütuna sığmayacağı için biraz kısalttım: “Sayın Başbakanımız devletin Dersim’de yaptıklarından dolayı özür diledi. Annem Tunceli’nin Çemişgezek, babam Hozat ilçesinde doğmuş, büyümüş. Ben de Çemişgezek doğumluyum. Yani ben Dersimliyim. Sayın Başbakanımızın devlet adına özür dilemesi elbette beni de ilgilendirir ama benden başkalarının da özür dilemesi gerekir. Kimler mi özür dilemelidir? Elbette Seyit Rıza ve onun gibi şakilere sahip çıkanlar ve onlar adına konuşanlar!

Ben Dersim olaylarını babaannem, babam ve annemden dinleyerek büyüdüm.

Devlete isyan eden asiler sadece askerleri katletmekle kalmamış, oranın sivil halkını da öldürmüşler ve zulmetmişlerdir. Babaannemin nahiye müdürü olan, Salih isimli kardeşinin oğlu Efendi’yi asiler kaçırmış ve daha sonra ‘gel çocuğunu geri vereceğiz’ diye köylerine çağırmış ve yolda pusu kurarak öldürmüşlerdir. Bu ölüm Hozat’ta büyük üzüntüye sebep olmuş ve aşağıdaki ağıt-türkü yakılmıştır. Bu türkü halen söylenmektedir:

 

Hozat’ta gezerdim bir fidan boylu

Görenler derdi kim bu aslan soylu

Sorana deyin ki Hamil’in oğlu

 

Varsın Hozat yansın ver veran olsun

Hozat’ın gençleri intikam alsın

 

Hozat’ın içinde okunur ezan

Ne kara yazmış ah alnını yazan

Hep Seyit Rıza’dır kavlini bozan

 

Yolumu kesenler yolundan kalsın

Büyüsün Efendi’m intikam alsın.

 

Diğer kardeşini de benzer şekilde öldürmüşler. Onun için de bir türkü söylenmiştir. O türkünün de sözleri şöyledir:

Atımı bağladım nar ağacına,

Perçemim dolandı gül ağacına

Gidin söyleyin benim bacıma

Nasıl dayanacak benim acıma.

Türküde geçen bacı, benim babaannemdir. Rahmetli babaannem bu olayları anlatır, türküleri söyler ağlardı.

 

***

Eşkıya işi o kadar azıtmıştır ki birkaç kere Çemişgezek’i basmış, karşı koymaya çalışanları öldürmüş ve kasabayı yağmalamıştır. Annem o günleri hatırlıyor. Kadınlar bir camiye toplanır eşkıya onlara bir kötülük yapmasın diye dua eder tespih çekerlermiş. Daha üç gün önce, o günlerde küçük bir kızın yanında öldürülen yüzbaşıyı, balta ile parçalanarak öldürülen askerleri, Fırat nehrini salla geçerken salın ipi kesilerek Fırat’ın azgın sularına terk edilen ve boğulan askerlerin hikâyesini anlatırken gözleri doldu.

Bu asiler köprüleri yıkmışlar, telefon tellerini kesmişler, nahiye müdürü, vergi tahsildarı gibi memurları öldürmüşler, karakolları basmışlar, subayları, astsubayları, erleri öldürmüşler. Halkın mal, can ve ırz emniyeti kalmamış. İşte bu ortamda askeri müdahale yapılmış ve suçlular ağır biçimde cezalandırılmış.

İkinci Dersim harekâtında maalesef bu asilerin yanında çok sayıda yerli halk da zarar görmüştür. Tabir yerinde ise kurunun yanında yaş da yanmıştır. İsyana iştirak eden aşiretler mecburi iskâna tâbi tutulmuş ve Anadolu’nun farklı bölgelerine gönderilmiştir.

Dersim isyanının Alevilikle, Kürtlükle ilgisi yoktur… Bu isyan tüm Dersim halkına da mal edilemez. Çok sayıda aşiretten sadece altısı bu isyana katılmıştır. İsyanın liderlerinden Seyit Rıza ise aslen bir Türk’tür. Kendisinin bazen Arap, bazen Kürt olduğunu söylemiştir ama mensup olduğu aşiret aslında bir Türk aşiretidir.

Bu hareket sonunda Tunceli’den tamamı son model 14 binden fazla silah toplanmıştır.

***

Dersim dosyasının açılmasını Cumhuriyet’in tasfiyesi projesi içinde değerlendirmek gerekir. Cumhuriyet’i koruyan tüm kişiler, kurumlar, topluluklar sindirilmeye, etkisizleştirilmeye veya Cumhuriyet’ten soğutulmaya çalışılıyor. ‘Sonsuza kadar koruma ve kollama’ kararlılığı ve direnci kırılmak isteniyor. İnsanlar hapse atılıyor, hatta öldürülüyor, bilgi kirliliği yaratılıyor; âdeta Cumhuriyet’ten intikam alınıyor.

Bu çerçevede sıra Alevilere gelmişti. Alevi yurttaşlarımızda Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet sevdası her zaman var olmuştur. Cumhuriyeti koruma kararlılığını hiç yitirmemişlerdir. Dersim dosyası açılarak, Atatürk’ten ve Cumhuriyet’ten soğutulmaya çalışılıyor. Özetle Cumhuriyet savunmasız bırakılmak isteniyor. Geçmişte bazı oyunlara gelmeyen Alevilerin bu oyunu da bozacağına inanıyorum.”

kaynak: http://www.hakimiyetimilliye.org/index.php/hm-yazarlari/1080936-dersimli-bir-profesorun-mektubu-arslan-bulut.html

Share This Article

Related News

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

(5) Readers Comments

 1. oğuz türk
  12 Aralık 2011 at 00:42

  Hocamızın ağzına sağlık,keşke her Dersim'li bu gerçekleri görebilse. Orada yapılan isyan sonucunda bu olaylar çıkmıştır. Haksızlığa uğrayan tabiki çok olmuştur,ama sonuçta suçlu suçsuz bilinemez böyle durumlarda,kurunun yanında yaş da yanar maalesef. Düşününki şu an komşu ülkelerimizde isyanlar var,kimi muhalif kimi destekçi. dışardan saldıran ülkeler anlayabilyormu,kimin ne olduğunu. Elinde silah olan herkes vuruluyor ister koruma amaçlı olsun,ister savunma. Umarım bundan sonra böyle durumlar yaşanmaz,Türkiye'nin içine düşürülmeye çalışıldığı Alevi-Sünni çatışması ve Atatürk'ün silinmeye çalışılması , sonucunda da dış mihrakların böl- yok et stratejisi başarıya ulaşmadan halkımız kendine gelir inşallah.. Bir söz vardır Ey Türk titre ve kendine gel....

 2. şad
  13 Aralık 2011 at 05:46

  Yazarımıza teşekkür ediyorum. Türkiyede bir takım çevreler Alevileri, Mustafa Kemal Atatürk'ten koparmanın hesabını yapıyor. Bu arada hem alevilerden, hem Atatürk'ten, hem CHP'den intikam almış oluyorlar. Atatürk'ün adına bile tahammül edemeyenler, alevileri bir kaşık suda boğmak isteyenler DERSİM diye yatıp kalkıyorlar. Amaç farklı, işleyiş farklı. ama Atatürk'ün sevgisini Anadolu insanının bağrından silmek bu kadar ucuz değildir. Halkımız bunlara kanmayacaktır. Aleviler ve Atatürkçüler bu oyuna gelmeyeceklerdir. Atatürk Türk Milletinin GÜNEŞİDİR:

 3. candan
  13 Aralık 2011 at 08:03

  Prof. Dr. Eyüp S. Karakaş'a teşekkür ediyorum. Dersim üzerinden oynanan, Alevileri Atattürk'ten soğutma oyununa bir ışık tutmuş.

 4. Mine
  13 Aralık 2011 at 21:51

  Dersim tozlu raflardan indi her birimizin gündemine oturdu, ama başlangıcı ve sonucu son derece açık olan bu mevzu kullanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat haline geldi. Sayın Arslan Bulut bey bir Dersimli olarak son derece objektif davranıp bildiklerini açıklamış. O dönemde ister Alevi olsun ister Sünni sanırım insanlık ağır şeyler yaşamış fakat sebebi kesinlikle Atatürk değildir , olamaz da...

 5. Lion
  16 Aralık 2011 at 09:07

  Umarım Dersim oyunlarına gelmez halk. Bu yazıdanda anlaşıldığı gibi yine ve daima Mustafa Kemal Atatürke borçludur zulm ve işkenceden kurtulan türk halkı.

Leave A Reply